HÄMTA MÖTESSTRATEGIER

FYRA NYCKLAR TILL ATT NÅ FRAMGÅNG I KOMMUNIKATION

 

MED 4 ENKLA NYCKLAR

I “LEDARENS 4 NYCKLAR” FÅR DU:

 

  • Reflektera över ditt syfte inför varje möte.

  • Förbereda en kommunikation som passar din målgrupp.

  • Bestämma över när du ska briljera och när du ska lyssna för att förstå.

  • Vara närvarande, så du kan känna av att ditt syfte med mötet är uppnått.